Wat we doen

Wat we doen

Stichting DOEL promoot betere communicatie en samenwerking tussen bewoners, gemeenten, projectontwikkelaars en andere betrokkenen. We streven naar begrip tussen partijen en het pro-actief zoeken van oplossingen en mogelijkheden voor integratie van duurzame energie met de leefomgeving. We zoeken de dialoog met gemeenten, zoeken naar mogelijkheden in de lokale regelgeving, spreken met bewoners en zijn op de hoogte van technologische ontwikkelingen en successen. 

Onze activiteiten

Voorlichting en advies

Voor bewoners en betrokkenen die met vragen zitten over wat grootschalige initiatieven doen met hun leefomgeving 

Onderzoek

Naar innovatieve oplossingen voor integratie van hernieuwbare energie in de leefomgeving

Projectuitvoering

Ontwerp en realisatie van concrete plannen voor hernieuwbare energie

Zienswijzen, bezwaar en beroep

Ondersteuning voor betrokkenen in juridische aspecten

Onze projecten

Haalbaarheidsonderzoek 'zonneschuur' Schalkhaar

Stichting DOEL voert een haalbaarheidsonderzoek uit naar een 'zonneschuur': een streekeigen, beeldbepalende, multifunctionele overkapping. Het project onderzoekt de toepassingsmogelijkheden van een modern bouwwerk waar de opwekking van zonne-energie centraal staat. Vragen die worden beantwoord zijn: voor welke functies voorziet de 'zonneschuur' in een behoefte, wat is de economische haalbaarheid, wat zijn de mogelijkheden binnen bestaande lokale wet- en regelgeving?

Stichting DOEL wil een pilot van de 'zonneschuur' realiseren. Schalkhaar is een mogelijke proeflocatie.

Visie-ontwikkeling Broekstraat Klarenbeek

 

In Klarenbeek zijn plannen voor een grootschalig zonneveld met 21 ha  zonnepanelen. Waar zou zo'n zonneveld aan moeten voldoen, zodat recht wordt gedaan aan het landschap, aan het woongenot en de beleving van omwonenden en anderen? Stichting DOEL ontwikkelt een visie op het zonneveld en zijn omgeving. Uitgangspunt is het 'Gebiedsplan De Kar en de Hooilanden' dat eerder tot stand kwam in een samenwerking tussen bewoners en bedrijven in het gebied.

Zonnepark Withagen beoordeeld op ruimtelijke ordening

 

Schoneveld Breeding ontwikkelt een zonnepark aan de Oude Zutphenseweg in Klarenbeek. Voor het zonnepark is een ruimtelijke onderbouwing geschreven. Stichting Doel heeft de onderbouwing geanalyseerd en concludeert:

  • Er is geen sprake van goede ruimtelijke ordening;
  • De gemeenteraad wordt onjuiste informatie verstrekt en de verkeerde referentie voor de inpassing voorgehouden. Daardoor kan de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt stellen dat het bestemmingsplan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening.

Literatuurstudie 'mens en landschap'

 

Stichting DOEL voert een studie uit naar de verandering van het landschap door duurzame energievoorziening en wat het doet met de beleving van mensen. De studie vormt de basis voor een geïntegreerd kader ‘mens - landschap - hernieuwbare energiebronnen’. Dat kan worden gebruikt in gesprekken over concrete plannen voor verduurzaming van de energievoorziening.

Stichting Duurzame Ontwikkeling en Leefomgeving

Oude Broekstraat 12

7382 AR Klarenbeek

06 200 90 381