Wie we zijn

Wie we zijn

Marten Brascamp

 

Oprichter en bestuurslid

Marten is optimist, ziet kansen en kan goed organiseren. Hij doet historisch onderzoek naar landschappen en pakt het liefst zaken in een vroeg stadium aan zodat er nog veranderingen mogelijk zijn. Marten is diverse keren betrokken geweest bij initiatieven van landschapsontwikkeling, als gespreksleider, initiatiefnemer en lid van een klankbordgroep. 

 

Projecten: 

  • Ontwikkeling gebiedsplan De Kar en de Hooilanden, Belangenvereniging de Kar en de Hooilanden, 2008
  • Thematische structuurvisie recreatie middengebied, gemeente Voorst, 2010
  • Reconstructie Zandwetering, waterschap Drents Overijsselse Delta en gemeente Deventer, 2017
  • De toekomst van Terwolde, Oudheidkundige Kring Voorst, 2018

Fenneke Brascamp

 

Mede-oprichter

Fenneke beschouwt duurzame ontwikkeling van de leefomgeving als een grote uitdaging, met name hoe overheden, bewoners en bedrijven daarin kunnen samenwerken. Ze werkt als programma-manager bij Aidenvironment Asia, in de duurzame productie van palmolie in relatie tot landschapsontwikkeling. Ze studeerde bos- en natuurbeheer en werkte voor het Planbureau voor de Leefomgeving.

 

Projecten:

  • Ontwerp en planning van lokaal landgebruik in rurale gebieden van Kalimantan, IndonesiĆ«
  • Ondersteuning van dorpen in duurzaam gebruik van bossen
  • Advisering van grootschalige palmolie-bedrijven in verduurzaming van productie en handel
  • Onderzoek naar rol van bedrijven in het herstel van het landschap na beĆ«indiging van steenkoolwinning in dagbouw (Kalimantan)

Stichting Duurzame Ontwikkeling en Leefomgeving

Oude Broekstraat 12

7382 AR Klarenbeek

06 200 90 381