Home

Integreren van hernieuwbare energie met de leefomgeving

 

Wat we doen

 

Stichting Duurzame Ontwikkeling en Leefomgeving (Stichting DOEL) wil bereiken dat duurzame ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energie goed worden geïntegreerd met de leefomgeving.

 

Hoe doen we dat?

 

  • Voorlichting en advies
  • Onderzoek
  • Projectuitvoering
  • Zienswijzen, bezwaar en beroep

 

Het werkgebied van de stichting is met name Salland, Oost-Veluwe en de westelijke Achterhoek.

De Nederlandse samenleving verduurzaamt in sneltreinvaart. De uitstoot van CO2 wordt teruggebracht, huizen worden gasloos en auto's rijden elektrisch. Ook worden alternatieve energiebronnen aangeboord. De verduurzaming van de energievoorziening is een kans voor de leefomgeving. Subsidies worden beschikbaar gesteld voor initiatieven van burgers, bedrijven en organisaties. Nieuwe mogelijkheden worden gezocht, zoals renovatie van energie-onzuinige monumentale panden in combinatie met zonne-energie.

Maar er zijn ook bedreigingen, bijvoorbeeld door de komst van grootschalige zonne- of windparken. Het plezier en de structuur van de leefomgeving dreigen dan te worden aangetast. Dat vraagt meer dan het plaatsen van bosschages of heggen. Het vraagt om integratie van grote parken in omliggende gebieden en het actief betrekken van mensen, zodat aanvankelijke weerstand kan omslaan naar trots en eigenaarschap.

Stichting Duurzame Ontwikkeling en Leefomgeving

Oude Broekstraat 12

7382 AR Klarenbeek

06 200 90 381