Wat we doen

Wat we doen

Stichting DOEL promoot betere communicatie en samenwerking tussen bewoners, gemeenten, projectontwikkelaars en andere betrokkenen. We streven naar begrip tussen partijen en het pro-actief zoeken van oplossingen en mogelijkheden voor integratie van duurzame energie met de leefomgeving. We zoeken de dialoog met gemeenten, zoeken naar mogelijkheden in de lokale regelgeving, spreken met bewoners en zijn op de hoogte van technologische ontwikkelingen en successen. 

Onze activiteiten

Voorlichting en advies

Voor bewoners en betrokkenen met vragen over wat grootschalige initiatieven doen met hun leefomgeving 

Onderzoek

Naar innovatieve oplossingen voor integratie van hernieuwbare energie in de leefomgeving

Projectuitvoering

Ontwerp en realisatie van concrete plannen voor hernieuwbare energie

Zienswijzen, bezwaar en beroep

Ondersteuning voor betrokkenen in juridische aspecten

Onze projecten

Betrokken burgers

Veranderingen in het landschap, snelle besluitvorming en beperkte betrokkenheid van omwonenden leiden tot steeds groter verzet van burgers tegen zonneparken en windturbines. Er zijn overheidsregels rondom projectontwikkeling: plannen worden voorbereid, besluitvorming wordt publiek gemaakt, informatie-avonden worden gehouden en stappen worden gevolgd. Maar de transitie naar hernieuwbare energie vraagt om meer: burgers moeten nauwer betrokken worden en zich écht betrokken voelen. Door de omvang van zonnevelden en de hoogte van windturbines voelen meer bewoners zich nu eerder bedreigd dan betrokken. Ze voelen zich te weinig gehoord. Waar het toe leidt? Lees hier het verhaal van het zonnepark in het Fliertdal. (bron: Elsevier Weekblad)

Hoe het beter kan? Binnenkort meer.

Tour langs zonnevelden


Stichting DOEL ontwikkelt een tour langs zonnevelden.

Bij een tour merk je dat de velden heel verschillend zijn. Je doet een schat aan indrukken en ideeën op. De directe beleving van de velden verheldert heel erg je kijk op diverse aanpakken en uitvoeringsvormen.

 

Beginnen met een tour is een neutrale start van een project. Deelnemers nemen in hun eigen tempo informatie en indrukken op en vormen zelf een beeld. Of het nu gaat over het gebruik van landbouwgrond, uitzicht over een veld, het al dan niet afschermen met struiken, verdiepte ligging, een wandelpad erdoor, of over het deelnemen in een coöperatie.

Na een tour kunnen gebruikelijke informatieavonden en werksessies worden gehouden, waar deelnemers zich minder overvallen voelen, zich beter kunnen uitdrukken en zich meer gelijkwaardig en beter betrokken weten. 

Op 8 juni 2019 was een eerste proef-tour. Een nieuwe tour is in voorbereiding

Haalbaarheidsonderzoek 'zonneschuur' Schalkhaar

Stichting DOEL voert een haalbaarheidsonderzoek uit naar een 'zonneschuur': een streekeigen, beeldbepalende, multifunctionele overkapping. Het project onderzoekt de toepassingsmogelijkheden van een modern bouwwerk waar de opwekking van zonne-energie centraal staat. Vragen die worden beantwoord zijn: voor welke functies voorziet de 'zonneschuur' in een behoefte, wat is de economische haalbaarheid, wat zijn de mogelijkheden binnen bestaande lokale wet- en regelgeving?

Stichting DOEL wil een pilot van de 'zonneschuur' realiseren. Schalkhaar is een mogelijke proeflocatie.

Zonnepark Withagen beoordeeld op ruimtelijke ordening

 

Schoneveld Breeding ontwikkelt een zonnepark aan de Oude Zutphenseweg in Klarenbeek. Voor het zonnepark is een ruimtelijke onderbouwing geschreven. Stichting DOEL heeft de onderbouwing geanalyseerd en concludeert:

  • Er is geen sprake van goede ruimtelijke ordening;
  • De gemeenteraad wordt onjuiste informatie verstrekt en de verkeerde referentie voor de inpassing voorgehouden. Daardoor kan de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt stellen dat het bestemmingsplan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening.

ACTUEEL - De vergunning is verleend. Vier naburige families en Stichting DOEL hebben beroep aangetekend bij Rechtbank Gelderland. Die heeft alle bezwaren afgewezen.  Een eerste hoger beroep bij de Raad van State wacht op een uitspraak. Een ander hoger beroep wordt overwogen.

Literatuurstudie 'mens en landschap'

 

Stichting DOEL voert een studie uit naar de verandering van het landschap door duurzame energievoorziening en wat het doet met de beleving van mensen. De studie vormt de basis voor een geïntegreerd kader ‘mens - landschap - hernieuwbare energiebronnen’. Dat kan worden gebruikt in gesprekken over concrete plannen voor verduurzaming van de energievoorziening. 

Archief

Visie-ontwikkeling Broekstraat Klarenbeek

 

In Klarenbeek werd gewerkt aan  plannen voor een grootschalig zonneveld met 21 ha  zonnepanelen. Waar zou zo'n zonneveld aan moeten voldoen, zodat recht wordt gedaan aan het landschap, aan het woongenot en de beleving van omwonenden en anderen? Stichting DOEL ontwikkelde een visie op het zonneveld en zijn omgeving. Uitgangspunt was het 'Gebiedsplan De Kar en de Hooilanden' dat eerder tot stand kwam in een samenwerking tussen bewoners en bedrijven in het gebied.

Stichting Duurzame Ontwikkeling en Leefomgeving

Oude Broekstraat 12

7382 AR Klarenbeek

06 200 90 381