Wie we zijn

Wie we zijn

Marten Brascamp

 

Oprichter en bestuurslid

Marten is optimist, ziet kansen en kan goed organiseren. Hij doet historisch onderzoek naar landschappen en pakt het liefst zaken in een vroeg stadium aan zodat er nog veranderingen mogelijk zijn. Marten is diverse keren betrokken geweest bij initiatieven van landschapsontwikkeling, als gespreksleider, initiatiefnemer en lid van een klankbordgroep. Waar nodig verleent hij beroepsmatige rechtsbijstand.

 

Projecten: 

 • Ontwikkeling gebiedsplan De Kar en de Hooilanden, Belangenvereniging de Kar en de Hooilanden, 2008
 • Thematische structuurvisie recreatie middengebied, gemeente Voorst, 2010
 • Reconstructie Zandwetering, waterschap Drents Overijsselse Delta en gemeente Deventer, 2017
 • Visie op inrichting en aanleg Zonnepark Broekstraat in Klarenbeek, 2018
 • Duurzame en integrale gebiedsontwikkeling voor wonen, werken en recreëren, plan van omwonenden voor de Withagen, 2018
 • Beroepsmatig verleende rechtsbijstand in verband met zonneparken Holtweg te Wilp en Oude Zutphenseweg te Klarenbeek, 2019-20

 

Fenneke Brascamp

 

Mede-oprichter

Fenneke beschouwt duurzame ontwikkeling van de leefomgeving als een grote uitdaging, met name hoe overheden, bewoners en bedrijven daarin kunnen samenwerken. Ze werkt als projectmanager bij Daemeter en geeft advies op het gebied van duurzame palmolieproductie en landschapsontwikkeling. Fenneke studeerde bos- en natuurbeheer en woont sinds 2015 in Indonesie.

 

Projecten:

 • Ontwerp en uitvoering van landschapsprojecten in samenwerking met bedrijven, overheid en lokale partners met als doel het realiseren van duurzame ontwikkeling in Sumatra
 • Ontwerp en planning van lokaal landgebruik in rurale gebieden van Kalimantan, Indonesië
 • Ondersteuning van dorpen in duurzaam bosgebruik
 • Advisering van grootschalige palmolie-bedrijven in verduurzaming van productie en handel
 • Onderzoek naar rol van bedrijven in het herstel van het landschap na beëindiging van steenkoolwinning in dagbouw (Kalimantan)

Stichting Duurzame Ontwikkeling en Leefomgeving

Oude Broekstraat 12

7382 AR Klarenbeek

06 200 90 381